Een eigen product ontwikkelen, hoe werkt dat?

Wij vertalen ideeën naar product ontwikkelingen

Eureka! Je hebt een fantastisch idee bedacht om een bestaand probleem op te lossen of een product bedacht wat jouw leven (en dat van vele anderen) een stuk gemakkelijk maakt. Het idee om een eigen product te ontwikkelen is de eerste stap, maar hoe ziet de rest van het product ontwikkelproces eruit? Hoe kan je jouw idee omzetten tot een daadwerkelijk product? En hoe zorg je ervoor dat deze volledig gereed is bij de lancering? Wij, als creatieve techneuten, hebben de nodige ervaring als het gaat om een eigen product ontwikkelen. Hoewel dit proces voor elk product net even anders is, volgt elk proces een aantal belangrijke stappen.

De eerste stap van een eigen product ontwikkelen; het idee

Zonder een goed idee kan je geen eigen product ontwikkelen. Het is verstandig om voorafgaand aan de ontwikkeling, eerst het probleem te definiëren. Stel jezelf de vraag: ”Wat lost dit product op?” Dit is niet alleen slim, maar zorgt ervoor dat je zo lean mogelijk werkt. Door het idee op papier uitgewerkt te hebben, kan je de focus houden op de onderdelen die echt belangrijk zijn. Een goede voorbereiding is het halve werk, zeggen ze wel eens. Verder kan je jouw idee nu eenvoudig bij andere mensen voorleggen. Door je idee te pitchen bij je collega’s kun je de eerste aanpassingen of toevoegingen verwerken. Dit kun je net zo lang herhalen tot het idee ‘volmaakt’ is (er bestaat een grote kans dat je later in het proces toch nog revisies zult moeten uitvoeren, het blijft een ontwikkeling). Meestal heb je na de ideefase enkele varianten van het product. Enkele punten waar deze ideeën op kunnen variëren zijn prijs, duurzaamheid, gebruiksgemak, design. Verschillende elementen kunnen worden samengevoegd in de volgende fases om tot het beste product te komen.

Het geupcyclde festivalpodium

Het marktonderzoek van een eigen product ontwikkelen

Voordat er bloed, zweet, tranen en euro’s worden besteed aan de daadwerkelijke ontwikkeling van het product is het verstandig om dit te gaan toetsen bij de doelgroep. Uit het marktonderzoek moet gaan blijken of het concept levensvatbaar is. Dit wil zeggen: is de vraag (waarvan je dacht dat die er zou zijn) er daadwerkelijk ook. Er moeten vragen gesteld worden als: hoeveel mag het product kosten / hoeveel zou je hiervoor over hebben? Dit kun je gebruiken om de (eventuele) winstmarge te berekenen. Mocht er geen sprake zijn van een winstmarge dan is er niet veel nut om een eigen product te ontwikkelen (tenzij het een maatschappelijk goed is natuurlijk) of zit je bij de verkeerde doelgroep. Vaak verloopt dit parallel aan de eerste stappen van de productontwikkeling. Veel opdrachtgevers hebben hier al een idee van. Met een fysiek prototype of enkele gelikte visualisaties kan je beter marktonderzoek doen dan met een idee verpakt in een mooi verhaal.

Andere zaken waar je antwoord op kunt krijgen zijn: wat maakt dit concept beter dan wat er beschikbaar is? Waar moet dit product aan voldoen om werkzaam te zijn in het huishouden/bedrijf van de eindklant. Het is belangrijk dat je een goede vragenlijst hebt met open vragen. Hierdoor krijg je de meest eerlijke antwoorden waar je je conclusies op kunt baseren. 

Van idee naar concept

Een of meerdere ideeën hebben het gemaakt tot de volgende fase. In deze fase wordt de informatie uit de eerste fase verwerkt tot een of meer 3D modellen. Vergelijkbaar met de eerste fase excelleert ieder concept op verschillende aspecten. Deze concepten worden gevisualiseerd zodat er weer een keuzemoment kan plaatsvinden.

3D product rendering

Prototyping

Na het vaststellen van het beste concept, begint de fase van prototyping, waarin een fysieke versie van je product wordt gemaakt. Dit stelt je in staat om je concept op verschillende aspecten te testen. Dit is een iteratief proces, waarbij je diverse prototypes maakt, elke keer met verbeteringen gebaseerd op feedback van tests.

Verschillende technieken en materialen, zoals 3D-printen, kunnen gebruikt worden om je prototype te maken. Na het bouwen, wordt het prototype getest en aangepast, wat leidt tot een beter begrip van het product en zijn interactie met de gebruiker.

De fase van prototyping is een cruciale stap die je idee tot leven brengt, helpt om het te verfijnen en uiteindelijk voorbereidt voor massaproductie.

Productontwerp

Technische uitwerking, digital twin

Na de prototyping fase, volgt de technische uitwerking, waarin de definitieve specificaties van je product worden vastgesteld. In deze fase vinden de laatste iteraties plaats voordat de (massa)productie van start kan gaan.

Denk hierbij aan:

  • Materiaal & kleur
  • Productietechniek
  • Technische tekeningen
  • Inkoop componenten
  • Duurzaamheid
  • Krachtberekeningen & simulaties

Na deze fase heb je de blauwdruk van je product. (Dit is het punt van het MVP. Minimum Viable Product. Daarover later meer)

Het hoogste detailniveau is bereikt en de eerste 1:1 producten kunnen worden gemaakt. naarmate het detailniveau stijgt neemt de complexiteit toe en daarmee tijdsinspanning groter.

Productie

De productie kan zowel in Nederland als in het buitenland plaatsvinden. Hiervoor hebben wij verschillende kanalen. Hoewel de voordelen van in lagelonenlanden produceren nog steeds aanwezig zijn is er een zekere verschuiving geweest. Doordat wij veel ontwikkeltrajecten doorlopen zijn wij altijd up to date van de beste mogelijkheden per productietechniek. Hierin zijn we transparant zodat jij altijd zo veel mogelijk waarde krijgt.

Technische tekening van een kunststof spuitgiet onderdeel, met gedetailleerde afmetingen, snijlijnen, en inkepingen, die de precieze ontwerpdetails voor productie illustreren.

Verkoop

Ook bij de verkoop kunnen wij advies geven voor een goede strategie. Maar vaak heb je hier al een beeld bij. Onze functie is in deze fase ondersteunend en niet leidend. Mocht er toch meer expertise nodig zijn weten wij altijd de juiste partners te vinden om de verkoopkanalen op te zetten. We zijn als een spin in het web van productontwikkeling.

Patent aanvragen

Na het ontwikkelen van je product wil je niet dat de concurrentie van jou idee profiteert. Om dit tegen te gaan kan je product worden beschermd worden met een patent. Je kan een patent op twee delen van je product aanvragen: Het ontwerp en de werking. Hierbij gaat het bij het ontwerp over het uiterlijk en bij de werking over wat het product kan. Maar een patent aanvragen niet gepaard zonder uitdagingen. Hiervoor moet het product voldoen aan criteria als: Het product moet nieuw zijn, het hebben van een patent geeft je het alleenrecht tot de productie van het product. Dit is helaas niet eindeloos, het product of idee is vaak tot maximaal 20 jaar beschermd.

Je eigen product ontwikkelen

Zoals je inmiddels ziet is het ontwerpproces veranderlijk en lastig te vangen in een standaardmodel of proces. Uiteindelijk wordt iedere fase minimaal 1 keer doorlopen. De bovenstaande afbeelding is chronologisch. Bij iedere stap kan ook weer een stap terug worden gedaan door nieuwe inzichten. Je moet goed bedenken waar je de meeste energie in gaat stoppen. Door slim gebruik te maken van 3d product visualisaties en rapid prototyping technieken kan je snel problemen definieren en tackelen. Zo gaat het marktonderzoek en gebruikerstests hand in hand met het ontwikkelproces. Een soort “move fast & break things” om zo vroeg mogelijk de grootste problemen of tekortkomingen aan te pakken

MVP: Minimum Viable Product

De MVP (ofwel minimum viable product) is de eerste productieronde van je eigen product. Dit product moet de functionaliteit en waarde bieden om deze bij de “early adapters” binnen te krijgen. Doordat het product nu getoetst wordt in de echte wereld kun je hier feedback op verwachten. En dat is goed. Hoewel dit kan voelen als 3 stappen vooruit en 2 stappen terug, wordt met deze feedback het product geperfectioneerd. Het gebruik van een MVP is ook manier om het financiële risico te verminderen. Mocht er een ontwerpfout zijn, dan heb je geen duizendende foutieve producten.

MVP: Minimum Viable Product

De blauwdruk is af en de productieketen staat klaar. Wat nu?

Hoe het product het beste gelanceerd kan worden is geheel afhankelijk van het type product, de markt, de eindklant en de concurrentie. Vaak is online content belangrijk, evenals fysieke producten die potentiele klanten kunnen gebruiken. De marketinginspanning die worden verricht moeten zijn gericht op de eindklant of DMU (decision making unit). Hoe deze het best kunnen worden bereikt en met welke USP (unique selling points) deze het beste overtuigd kunnen worden, kan je uit het marktonderzoek halen.

Financiering

De kosten spelen een belangrijke rol in het gehele proces. Uiteindelijk zorgen wij er altijd voor dat we zo veel mogelijk waarde bieden binnen het beschikbare budget. Omdat er zo veel verschillende producten zijn met ieder zijn eigen moeilijkheden en complexiteit is ieder kostenplaatje anders. Soms is er alleen ondersteuning in een enkele fase nodig terwijl wij bij een ander project u volledig ontzorgen.

Een eigen product ontwikkelen met Flinc Productontwikkeling

Als creatieve techneuten staan wij te trappelen als het gaat om nieuwe producten ontwikkelen. Hierbij kunnen wij je ondersteunen in elke fase; conceptontwikkeling, product renders, productie en de testfase tot de distributie.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.